ksv portal girişi
Basında Biz
 
Boyex
12.01.2005
 
Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Kurslarına AB Desteği

Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı,“Seramik Karo Kaplamacılığı Alanında İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Kursları” projesi ile Aktif İşgücü Programları Projesi kapsamında 160 bin Euro destek aldı.

Dr (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve ülkemizde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Yeni Fırsatlar Hibe Programına "Temel Bilgi ve Beceri Yoluyla, Seramik Karo Kaplamacılığı Alanında İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Kursları" projesi ile katılarak, projenin % 90'ına karşılık gelen miktar olan 161.937.90 Euro meblağı almaya hak kazandı.

Türkiye'deki işsizlik sorununun çözümüne yönelik olarak, T.C. Hükümeti, Avrupa Komisyonu ile birlikte, Aktif İşgücü Programları Projesini ve bu program kapsamında yer alan Hibe Planını geliştirmiş olup, bu plan Yeni Fırsatlar Programı olarak da adlandırılmaktadır.

Projeye ilişkin protokol, 21.12.2004 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir törenle, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Ercan TORTOP ile Vakıf Genel Müdürü N.Bülent ÖCAL tarafından imzalandı. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi nedeniyle protokolün imza aşaması da dahil olmak üzere proje değerlendirme süreci, T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan proje, uygulanma aşamasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek.

Bu protokolle Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın 2005 yılı içerisinde dört ayrı ilde düzenleyeceği Seramik Karo Kaplamacılığı Alanında İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Kursları T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilecek.

Vakıf, proje kapsamında Adana'da 4 kurs, Balıkesir'de 4 kurs, Trabzon'da 4 kurs olmak üzere toplam 12 kurs düzenleyecek ve proje bölgelerindeki 360 kişilik hedef grubu mesleki eğitimden geçirecek. Kurslar 4702 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” kapsamında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eğitim prosedürü ve ders programı çerçevesinde yürütülecek. Proje sonunda başarılı olan tüm kursiyerlere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde geçerliliği olan resmi “Meslek Kursu Bitirme Belgesi” verilecek. Kursiyerlere ayrıca, kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak mesleklerini sürdürebilmek ve piyasadaki istihdamları kolaylaştırmak için bir seramik ustasının ihtiyaç duyacağı tüm araç-gereç ve ekipmanlar hediye edilecek. Kurslara 18-40 yaşları arasında, ilkokul mezunu işsiz herkes katılabiliyor.

Vakıf Hakkında  
1989 yılında başlatılan Meslek Eğitimleri kurumlaştırılarak 1991 yılında kurulan Kaleseramik Eğitim Vakfı tarafından yürütülmüş, 2001 yılında vakfın amacı ve kapsamı genişletilerek Dr.(h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı adını almıştır.

Vakfın faaliyetleri, inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve işsiz gençlere meslek edindirmek amacıyla yurt genelinde açılan Fayans ve Seramik Kaplamacılığı Usta Kursları ile başlamıştır.

Vakfın bu eğitimlerinin amacı  
Milli ve milletler arası rekabet ortamında önemli başarılar elde eden ülkemiz inşaat sektörü için büyük değer taşıyan nitelikli eleman yetiştirilmesi ve bu alanlarda çalışmakta olan ustaların mesleki kapasitelerinin ve bu vasıflara sahip kişilerin sayılarının arttırılmasını sağlamak.

Aynı zamanda örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişilerin inşaat sektöründe istihdam imkanı olan seramik yer ve duvar karosu kaplamacılığı görevlerine hazırlamak.

Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan ustalardan kaynaklanan şikayetleri en aza indirmek ve Milli Ekonomi üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek.

 
 

Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası, Levent, İstanbul
t: +90 212 371 54 34 f: +90 212 371 53 36 info@ksvvakfi.org

Kişisel Verilerin Korunması